Saltar al contingut | Mapa web | Contacta

Certificat de discapacitat

És un document que acredita la condició legal de persona amb discapacitat en un grau determinat i que dóna dret a accedir a determinades prestacions i ajudes d’assistència per a persones amb discapacitat.

Per obtenir aquest certificat de discapacitat, cal adreçar-se a l’Equip de Valoració i Orientació (EVO)  de la teva zona de residència. Els EVO pertanyen al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) de la Generalitat de Catalunya. Al final de la pàgina us adjuntem un desplegable amb tots els EVO existents a Catalunya.

Per poder tramitar el certificat de reconeixement de la discapacitat, cal tenir una discapacitat física, psíquica o sensorial (amb un percentatge mínim del 33%), o tenir una malaltia incapacitant o crònica greu.

El reconeixement del tipus i grau de discapacitat d贸na dret, entre altres, a les seg眉ents mesures de protecci贸 social:

  

 • Pensió no contributiva per invalidesa
 • Prestació familiar per fill a càrrec
 • Orientació per a ingrés en Centres
 • Tractaments
 • Beneficis fiscals:  

 

 1. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 2. Impost sobre societats (IS)
 3. Impost sobre successions i donacions
 4. Impost sobre el valor afegit (IVA)
 5. Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
 6. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

 • Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
 • Bonotaxi
 • Sol·licitud d'ajuts públics
 • Reduccions en mitjans de transport
 • Altres ajuts i serveis per al col·lectiu de persones amb discapacitat que es contemplin als   organismes competents en matèria de Serveis Socials ja sigui autonòmics, municipals o estatals.

 

Els professionals de l'equip podran realitzar les actuacions que considerin necessàries i demanar les informacions i proves que siguin necessàries per a l'elaboració dels seus dictàmens.

Com es determina la discapacitat?

Els anomenats EVO, són equips que estan formats per un metge, un psicòleg i un treballador social que realitzen les actuacions específiques per al diagnòstic, valoració i qualificació de la discapacitat. Els professionals de l'equip podran realitzar les actuacions que considerin necessàries i demanar les informacions i proves que siguin necessàries per a l'elaboració dels seus dictàmens.

Posteriorment realitzaran una proposta que expressarà les següents dades:

Diagnòstic de la discapacitat.

Tipus i grau de discapacitat.

Determinar la necessitat d'ajut d'una tercera persona i l'existència de dificultats de mobilitat per  utilitzar els transports públics.

S'ha d'assolir un percentatge del 33% perquè sigui possible declarar la discapacitat.

M茅s informaci贸 d鈥檌nter猫s:

Reconeixement del grau de disminució.Generalitat de Catalunya.

Més informació sobre els Serveis de Valoració i Orientació.

Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat.

 

A continuació us oferim en el següent desplegable les adreces dels Equips de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) de tota Catalunya:

Barcelona

 • Nivell d'Accessibilitat: Icono de validaci贸n de nivel Doble-A
  Equip de Valoraci贸 d鈥橝dults de Barcelona
  Dades de contacte: Avinguda del Paral路lel 145, 08004 Barcelona
  Tel.: 93 425 22 44
  Fax: 93 425 39 06
  Comentari: Zona d鈥檌nflu猫ncia: Barcelona ciutat, municipis de l鈥橦ospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, i comarques de l鈥橝lt Pened猫s, Anoia, Baix Llobregat, Garraf i Osona.
 • Nivell d'Accessibilitat: Icono de validaci贸n de nivel Doble-A
  Equip de Valoraci贸 i Orientaci贸 Laboral de Barcelona (EVO Barcelona)
  Dades de contacte: Avinguda Paral路lel 145, 2a planta, 08004 Barcelona
  Tel.: 93 424 82 04 / 93 423 63 03
  Fax: 93 424 52 06
  Comentari: 脌mbits d鈥檃ctuaci贸: Totes les comarques de Barcelona. NOTA: Aquest centre nom茅s at茅n visites concertades pr猫viament per valoraci贸 laboral de l鈥櫭爉bit assignat.
 • Nivell d'Accessibilitat: Icono de validaci贸n de nivel Doble-A
  Serveis de Valoraci贸 i Orientaci贸 a Persones amb Discapacitat de Badal (CAD Badal)
  Dades de contacte: Rambla Badal 102 (entrada per Buenaventura Poll茅s) 08014 Barcelona
  Tel.: 93 331 21 62 / 93 331 21 66
  Fax: 93 331 27 70
  Comentari: Zona d鈥檌nflu猫ncia: Barcelona ciutat, municipis de l鈥橦ospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, i comarques de l鈥橝lt Pened猫s, Anoia, Garraf, Osona i Baix Llobregat.
 • Nivell d'Accessibilitat: Icono de validaci贸n de nivel Doble-A
  Serveis de Valoraci贸 i Orientaci贸 a Persones amb Discapacitat de Badalona (CAD Badalona)
  Dades de contacte: Avinguda del Marqu猫s de Montroig 64, 08912 Badalona
  Tel.: 93 387 41 08
  Fax: 93 398 74 78
  Comentari: Zona d鈥檌nflu猫ncia: Municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adri脿 de Bes贸s i Badalona, i comarques del Maresme i el Vall猫s Oriental.
 • Nivell d'Accessibilitat: Icono de validaci贸n de nivel Doble-A
  Serveis de Valoraci贸 i Orientaci贸 a Persones amb Discapacitat de Terrassa (CAD Terrassa)
  Dades de contacte: Prat de la Riba 30-32, 08222 Terrassa
  Tel.: 93 785 83 00
  Fax: 93 731 81 38
  Comentari: Zona d鈥檌nflu猫ncia: Comarques del Vall猫s Occidental, Bages i Bergued脿.