Saltar al contingut | Mapa web | Contacta

Teletreball

El teletreball és l’opció laboral de treballar via internet des de casa per una empresa, ja sigui com autònom o com a empleat. Aquesta opció suposa per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda tot un seguit d’avantatges, sobretot, en quant al tema del desplaçament.

El teletreball és un nou sistema d'organització del treball en què la persona treballadora realitza una part important de la seva feina fora de l'empresa i per mitjans telemàtics. Per teletreballar només cal disposar d'un ordinador personal, un mòdem i una connexió a Internet. A partir d'aquí les necessitats específiques de cada professional varien en funció de la seva activitat, i en funció del tipus d’accessibilitat que necessiti, en el cas de les persones discapacitades.

Avantatges per a la persona teletreballadora:

 

 • Horari laboral flexible, adaptable a les necessitats personals, per tant millora la relació entre la vida laboral i la professional.
 • Més autonomia i control sobre el propi treball.
 • Es redueixen els desplaçaments, amb la qual cosa s'estalvia temps i diners i es redueix la fatiga.
 • Permet seleccionar el lloc de residència de manera independent a la ubicació de la feina.

 

Altres aspectes a tenir en compte:

 

 • La globalització, les noves tecnologies i les polítiques europees fomentaran aquesta modalitat de treball.
 • Hi ha "empreses virtuals" que integren grups de persones teletreballadores autònomes associades per oferir serveis de forma cooperativa.
 • S’ha de tenir una gran autodisciplina i motivació cap al treball.
 • És imprescindible organitzar-se bé el temps.
 • Cal tenir un bon coneixement d'informàtica, ja que molts problemes tècnics que apareixen se’ls ha de solucionar un mateix.
 • S’ha d’estar al dia amb les noves tecnologies que van sorgint, ja que poden facilitar la feina.
 • S’ha de ser capaç de suportar l'aïllament de treballar sol i de separar la vida laboral de la familiar.
 • Pot comportar una inversió econòmica: ordinador, mòdem, connexió a Internet, navegadors, correu electrònic i programari, tot i que de vegades aquest material el proporciona l’empresa per a la que es teletreballa.
 • Si es treballa com a autònom s’han d'assumir les despeses de la Seguretat Social i de la llicència fiscal.

 

Tipus de teletreball:

Dins la modalitat de treballar a distància hi ha dues possibilitats:

 

 1. Persones que treballen per compte propi.
 2. Persones que treballen per compte d'algú altre.

 

Diferents camps professionals:

Les persones teletreballadores troben feina en quasi tots els camps professionals, però n'hi ha uns quants, en els quals el desenvolupament informàtic actual i el tipus d'activitat a realitzar, ha facilitat que hi hagi més feina que en d'altres. Aquests camps, ordenats de més importants a menys són:

 

 • Consultoria i serveis a les empreses
 • Programació i serveis informàtics
 • Consultoria i serveis financers
 • Màrqueting
 • Serveis i atenció mèdica
 • Relacions públiques i publicitat
 • Comptabilitat i auditoria
 • Escriptors, guionistes i creadors de continguts
 • Comercials i venedors independents

 

Telecentres:

Els telecentres són instal·lacions amb recursos informàtics i tècnics que ofereixen tot un ventall de serveis destinats al públic en general, a persones teletreballadores o professionals autònoms, o a les persones teletreballadores que treballen per diferents empreses.

Les adreces que s'indiquen a continuació es poden trobar totes al web http://www.teletreball.net

Borses de teletreball:

 

 

Altres adreces relacionades amb teletreball:

Teletreballadors.cat.

El Butlletí de notícies útil pel teletreballador.

Grup Teletreballadors a Facebook.

Volen ajudar a promoure el teletreball com a modalitat d’activitat professional.

Associació Catalana de Teletreball.

Cercador que ofereix informació sobre: teletreball, borses de teletreball, treball des de casa, ordinadors...