Saltar al contingut | Mapa web | Contacta

Els Serveis Socials

El Departament d’Acció Social i Ciutadana preveu una sèrie de programes de prestacions i ajudes per les persones amb discapacitat:

 

 

La llei de Serveis Socials i la cartera de serveis:

La Llei de Serveis Socials va entrar en vigor l’1 de gener de 2008. Situa les persones en el centre del sistema català de serveis socials. Ofereix tots els serveis i prestacions que es desprenen de la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones amb dependència.

Cal diferenciar entre:

 

  • Els serveis i prestacions garantides: Quan una prestació o servei és considerada garantida, la persona que es troba en situació de necessitat té el dret a rebre-la i l'Administració l'obligació de prestar-la. Aquest dret de les persones és un dret subjectiu i la persona pot demanar la seva protecció a través del sistema judicial.
  • Els serveis i prestacions no garantides: En aquelles prestacions que no tenen la consideració de garantides, l'Administració podrà limitar l'accés segons la disponibilitat pressupostària.

 

 

Es poden consultar tots els serveis existents a la cartera de serveis on hi ha totes les Prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública previstes pel 2008-2009. Clicant a cada un dels serveis o prestacions, es pot veure si és una prestació garantida o no. Per a sol·licitar-los call dirigir-se als Serveis Socials de cada municipi.

Per més informació:

 

  • Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya:Recull d'enllaços a tots aquells instruments amb els què la Generalitat de Catalunya treballa per garantir el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes.
  • Desplegament de la Llei de Serveis Socials: En aquest link trobareu tot la informació relativa al desplegament de la llei: La cartera de serveis, les preguntes més freqüents i la llei explicada tema a tema, entre d’altres.
  • Prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública : Cartera de Serveis: En aquesta pàgina trobareu el llistat de prestacions i serveis que ofereixen els Serveis Socials i que cal sol·licitar a l’ajuntament de cada població. Clicant a cada un dels serveis es pot trobar la descripció del servei, a quina població va dirigit cada un dels serveis, per qui està regulat el servei, etc.
     

 

Enllaços d’interès relacionats: