Saltar al contingut | Mapa web | Contacta

Política de privacitat

Alguns dels serveis oferts per aquesta pagina web requereixen la identificació de l'usuari, amb les seves dades personals: nomeni, cognoms, adreça...

La seva recollida i tractament compleix les condicions de seguretat i confidencialitat requerides per el compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

De forma especifica s'informa que les dades personals que pugui aportar l'usuari en aquest web s'usaran únicament per part dels administradors del portal IOdisgital per a la gestió d'aquest web i no s'intercanviaran o facilitaran altres usuaris del portal. En cap casos s'utilitzaran ni se cediran les dades personals recollides en aquest web per a usos diferents de l'esmentat.

En cas que en el futur es prevegi utilitzar les dades personals recollides en aquest web per a algun altre ús diferent de l'esmentat en l'anterior paràgraf, se sol·licitarà el consentiment de l'interessat, sense el qual, les seves dades no podran ser utilitzades o cedit.

Les dades personals facilitades per l'usuari passaran a formar part de l'arxiu automatitzat amb dades personals que formen part de la base de dades general d'administració de la de la Fundació Pere Tarrés, titular de la pàgina web IOdisgital-Catalunya.cat. L'interessat tindrà els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà fer efectius dirigint-se al seu registre d'usuari o a través de la adreça e-mail que apareix a CONTACTA.